Garamycin* mast (gentamicin)

Za što je koristimo:

Lijek u obliku masti pogodan za liječenje svih infekcija kože uzrokovanih po Gramu pozitivnim i negativnim bakterijama. Jednako tako pogodan je za liječenje inficiranih venskih ulkusa potkoljenice, inficiranim ozeblinama i opeklinama manjih površina...

  • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

Garamycin* mast

Gentamicinum

  • Djelatna tvar je gentamicin sulfat
  • Pomoćne tvari su: metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; parafin, tekući; vazelin, bijeli

Farmaceutski oblik i veličina pakiranja

Mast

15 g masti u aluminijskoj tubi.

Farmakoterapijska skupina

Ostali antibiotici za lokalnu primjenu – aminoglikozidni antibiotik

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 48, Hrvatska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

1. ŠTO JE GARAMYCIN I ZA ŠTO SE KORISTI?

1 g masti sadrži 1 mg gentamicina u obliku gentamicin sulfata. Garamycin mast dostupna je u aluminijskoj tubi po 15 g.

Garamycin je aminoglikozidni antibiotik koji djeluje na bakterije koje uzrokuju infekcije kože.

Liječnik Vam je propisao Garamycin mast za liječenje infekcija na koži, inficiranih venskih ulkusa, inficiranih ozeblina ili opeklina manjih površina.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE POČETKA UZIMANJA GARAMYCINA?

Ne uzimajte Garamycin:

  • Garamycin ne smijete koristiti ako ste preosjetljivi na gentamicin ili bilo koji drugi sastojak lijeka ili na druge aminoglikozidne antibiotike.

Budite posebno oprezni pri uzimanju Garamycina :

  • Upozorite liječnika ako imate kakvu kroničnu bolest, metabolički poremećaj, ukoliko ste preosjetljivi ili ako uzimate kakve druge lijekove.
  • Lijek ne mažite na velike površine, posebice ne kod nedonoščadi, novorođenčadi, male djece i starijih bolesnika s oštećenjem sluha ili bubrežne funkcije. Dugotrajnom uporabom na velikim površinama oštećene kože lijek može prelaziti u krv u takvim količinama da može prouzročiti oštećenje sluha.
  • Mast prestanite upotrebljavati ako opazite jače crvenilo bolesnog predjela ili Vam se čini da je stanje lošije. Ukoliko nakon jednog tjedna nema poboljšanja, posavjetujte se s liječnikom.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Treba izbjegavati istodobnu uporabu drugih lokalnih pripravaka.

Posebna upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Neškodljivost upotrebe tijekom trudnoće nije ustanovljena. Lijek se daje samo u pojedinačnim nužnim slučajevima, kada očekivana korist opravdava rizik. Ne preporučuje se trudnicama ako je površina oboljele kože veoma velika.

Dojenje

Neškodljivost upotrebe tijekom dojenja nije ustanovljena. Lijek se daje samo u pojedinačnim nužnim slučajevima, kada očekivana korist opravdava rizik. Ne preporučuje se dojiljama ako je površina oboljele kože veoma velika.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Lijek obično prelazi u krv u zanemarivoj količini, stoga lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važni podaci o nekim sastojcima Garamycina

Parahidroksibenzoati su poznati uzročnici koprivnjače. Obično uzrokuju odloženi tip reakcija (npr. kontaktni dermatitis). Rijetko kad odmah dolazi do reakcije s koprivnjačom i bronhospazmom.

3.  KAKO ĆETE UZIMATI GARAMYCIN?

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Uklonite krastu da bi lijek lakše djelovao. Na inficirano mjesto 3 do 4 puta na dan lagano namažite mast. Namazanu površinu možete pokriti gazom.

Liječnik će Vam reći koliko vremena će trajati liječenje.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste uzeli veću dozu Garamycina nego što smijete

Ukoliko ste primijenili veću dozu lijeka nego što bi smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Prevelika doza neće uzrokovati nikakve poteškoće, osim ako ste mazali mast na veliku površinu oštećene kože kroz dulje vrijeme (više tjedana).

Ako ste zaboravili uzeti Garamycin

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Učinci prestanka liječenja Garamycinom

Oboljeli dio mažite toliko vremena koliko Vam je propisao liječnik. Ako prebrzo prestanete s primjenom lijeka, može doći do ponovne upale.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, i lijek Garamycin može imati nuspojave.

Pri uporabi masti možete osjetiti lagani svrbež ili se može pojaviti blago crvenilo kože, ali zbog toga ne treba prekidati liječenje. Moguće je da je oboljeli dio kože osjetljiviji na sunčane zrake. Može doći i do porasta otpornih mikroorganizama. U tom slučaju dođe do pogoršanja znakova bolesti. Prekinite liječenje i posavjetujte se s liječnikom.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. ČUVANJE GARAMYCINA

Čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25°C, u originalnom pakiranju.

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.

Datum revizije upute

28. ožujak 2008.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

UP/I-530-09/06-02/191

* robna marka upotrijebljena uz dozvolu Essex Chemie A.G.

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.