Valsacombi® 80 mg/12,5 mg i 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete (valsartan + hidroklortiazid)

Za što ih koristimo:

  •  liječenje bolesnika s esencijalnom hipertenzijom.
  • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

 Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Valsacombi 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Valsacombi 160 mg/25 mg filmom obložene tablete

valsartan/hidroklorotiazid

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

 

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.       Što je Valsacombi i za što se koristi

2.       Što morate znati prije nego počnete uzimati Valsacombi

3.       Kako uzimati Valsacombi

4.       Moguće nuspojave

5.       Kako čuvati Valsacombi

6.       Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.       Što je Valsacombi i za što se koristi

Valsacombi filmom obložene tablete sadrže dvije djelatne tvari nazvane valsartan i hidroklorotiazid. Ove obje tvari pomažu u kontroli povišenog krvnog tlaka (hipertenziji).

-                 Valsartan pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom "antagonisti angiotenzin II receptora", koji pomažu u kontroli povišenog krvnog tlaka. Angiotenzin II je tvar koja sužava krvne žile u tijelu, čime uzrokuje povišenje krvnog tlaka. Valsartan djeluje tako da blokira djelovanje angiotenzina II. Rezultat toga je opuštanje krvnih žila i snižavanje krvnog tlaka.

-                 Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova nazvanih tiazidni diuretici (također poznati kao "tablete za mokrenje"). Hidroklorotiazid povećava izlučivanje mokraće, što također snižava krvni tlak.

Valsacombi se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka koji nije odgovarajuće kontroliran pomoću jedne djelatne tvari.

Visoki krvni tlak povećava opterećenje srca i arterija. Ukoliko se ne liječi, može oštetiti krvne žile mozga, srca i bubrega te može dovesti do moždanog udara, zatajenja srca ili zatajenja bubrega. Visoki krvni tlak povećava rizik od srčanog udara. Snižavanje krvnog tlaka na normalnu razinu smanjuje rizik od razvoja ovih bolesti.

2.       Što morate znati prije nego počnete uzimati Valsacombi

Nemojte uzimati Valsacombi

-                 ako ste alergični na valsartan, hidroklorotiazid, derivate sulfonamida (tvari kemijski srodne hidroklorotiazidu) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

-                 ako ste trudni više od tri mjeseca (također je bolje izbjegavati primjenu lijeka Valsacombi i u ranoj trudnoći - vidjeti dio o trudnoći),

-                 ako imate tešku bolest jetre, uništenje malih žučnih vodova unutar jetre (bilijarna ciroza) koje vodi do nakupljanja žuči u jetri (kolestaza),

-                 ako imate tešku bolest bubrega,

-                 ako ne možete mokriti, ako Vaše tijelo ne može stvarati mokraću (anurija),

-                 ako ste na dijalizi,

-                 ako je razina kalija ili natrija u Vašoj krvi niža od normalne ili ako je razina kalcija u Vašoj krvi viša od normalne usprkos liječenju,

-                 ako imate giht,

-                 ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

 

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati lijek i obratite se svom liječniku.

 

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Valsacombi:

-                 ako uzimate lijekove koji štede kalij, nadomjeske kalija, zamjene za sol koje sadrže kalij ili druge lijekove koji povećavaju količinu kalija u Vašoj krvi, kao što je heparin. Možda će biti potrebno da Vam liječnik redovito provjerava količinu kalija u krvi,

-                 ako imate niske razine kalija u krvi,

-                 ako imate proljev ili jako povraćate,

-                 ako uzimate visoke doze lijekova za mokrenje (diuretika),

-                 ako imate tešku bolest srca,

-                 ako bolujete od zatajenja srca ili ste imali srčani udar. Pažljivo slijedite upute Vašeg liječnika o početnoj dozi. Vaš će liječnik možda provjeriti funkciju Vaših bubrega.

-                 ako bolujete od suženja bubrežne arterije,

-                 ako ste nedavno primili novi bubreg,

-                 ako bolujete od hiperaldosteronizma. Ovo je bolest kod koje Vaše nadbubrežne žlijezde stvaraju previše hormona aldosterona. Ako se ovo odnosi na Vas, primjena lijeka Valsacombi se ne preporučuje,

-                 ako imate bolest jetre ili bubrega,

-                 ako ste tijekom uzimanja drugih lijekova (uključujući ACE inhibitore) iskusili oticanje jezika i lica uzrokovano alergijskom reakcijom koja se zove angioedem, obavijestite svog liječnika. Ako se navedeni simptomi pojave tijekom uzimanja Valsacombi tableta, odmah prestanite uzimati Valsacombi i nemojte ga više nikad uzimati. Također pogledajte dio 4. Moguće nuspojave,

-                 ako imate vrućicu, osip i bol u zglobovima, koji bi mogli biti znakovi sistemskog eritemskog lupusa (SLE, tzv. autoimuna bolest),

-                 ako imate šećernu bolest, giht, visoke razine kolesterola ili masnoća u krvi,

-                 ako ste imali alergijske reakcije prilikom primjene drugih lijekova za sniženje krvnog tlaka iz ove skupine (antagonisti angiotenzin II receptora) ili ako imate alergiju ili astmu,

-                 ako osjetite slabljenje vida ili bol u oku. To bi mogli biti simptomi povećanja tlaka u Vašem oku i može se dogoditi u roku od nekoliko sati do jednog tjedna od uzimanja Valsacombi tableta. Ako se ne liječi, to može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili na sulfonamid, kod Vas može postojati veći rizik od razvoja takvog stanja,

-                 može uzrokovati povećanu osjetljivost kože na sunce,

-                 ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

-                 ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću,

-                 aliskiren.

Ako se bilo što od toga odnosi na Vas, obratite se svom liječniku.

 

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Valsacombi”.

Obavezno obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Valsacombi se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno štetiti Vašem djetetu ako se uzima u toj fazi (vidjeti dio o trudnoći).

Djeca

Primjena Valsacombi tableta u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) se ne preporučuje.

Drugi lijekovi i Valsacombi

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Uzimanje Valsacombi tableta zajedno s nekim drugim lijekovima može utjecati na terapijski učinak. U tom slučaju može biti potrebno promijeniti dozu, poduzeti druge mjere opreza ili u nekim slučajevima prestati uzimati jedan od lijekova. To se osobito odnosi na sljedeće lijekove:

-                 litij, lijek koji se koristi za liječenje nekih oblika psihijatrijskih bolesti.

-                 lijekove ili tvari koje bi mogle povećati količinu kalija u Vašoj krvi. Oni uključuju dodatke kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin.

-                 lijekove koji bi mogli smanjiti količinu kalija u Vašoj krvi, kao što su diuretici (tablete za mokrenje), kortikosteroidi, laksativi, karbenoksolon, amfotericin ili penicillin G.

-                 neki antibiotici (rifamicinska skupina antibiotika), lijekovi koji se primjenjuju za sprječavanje odbacivanja organa nakon presađivanja (ciklosporin) ili antivirusni lijekovi koji se koriste za liječenje HIV infekcije i AIDS-a (ritonavir). Ovi lijekovi mogu pojačati učinak Valsacombi tableta.

-                 lijekove koji bi mogli uzrokovati “torsades de pointes” (nepravilne otkucaje srca), kao što su antiaritmici (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje srčanih tegoba) i neki antipsihotici.

-                 lijekove koji bi mogli smanjiti količinu natrija u Vašoj krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici, antiepileptici.

-                 lijekove za liječenje gihta, poput alopurinola, probenecida, sulfinpirazona.

-                 terapijske nadomjeske vitamina D i kalcija,

-                 lijekove za liječenje šećerne bolesti (oralni lijekovi kao što su metformin ili inzulin).

-                 druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka uključujući metildopu, ACE inhibitore (poput enalaprila, lizinoprila, itd.) ili aliskiren.

-                 lijekove za povišenje krvnog tlaka, poput noradrenalina ili adrenalina.

-                 digoksin ili druge glikozide digitalisa (lijekove za liječenje srčanih tegoba).

-                 lijekove koji mogu povisiti razine šećera u krvi, poput diazoksida ili beta blokatora.

-                 citotoksične lijekove (koriste se za liječenje raka) poput metotreksata ili ciklofosfamida.

-                 lijekove protiv bolova kao što su nesteoridni protuupalni lijekovi (NSAID), uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 (Cox-2 inhibitore) i acetilsalicilatnu kiselinu > 3 g.

-                 lijekove za opuštanje mišića poput tubokurarina.

-                 antikolinergike (lijekovi za liječenje raznih poremećaja kao što su grčevi probavnog sustava, grč mokraćnog mjehura, astma, morska bolest, grčevi mišića, Parkinsonova bolest te kao pomoć anesteziji).

-                 amantadin (lijek koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti te za liječenje ili sprječavanje određenih bolesti uzrokovanih virusima).

-                 kolestiramin i kolestipol (lijekovi koji se uglavnom koriste za liječenje visokih razina masnoća u krvi).

-                 ciklosporin, lijek koji se koristi kod presađivanja organa da bi se izbjeglo odbacivanje organa.

-                 alkohol, pilule za spavanje i anestetike (lijekove s učinkom uspavljivanja ili smanjivanja boli koji se koriste, primjerice, tijekom operacije).

-                 kontrastna sredstva koja sadrže jod (tvari koje se koriste za preglede snimanjem).

-                 ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Valsacombi” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Valsacombi s hranom i pićem

Valsacombi možete uzimati sa ili bez hrane.

Izbjegavajte uzimanje alkohola dok se ne posavjetujete sa svojim liječnikom. Alkohol može izazvati veći pad krvnog tlaka i/ili povećati rizik od omaglice ili nesvjestice.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete uzimati bilo koji lijek, obratite se za savjet svom liječniku ili ljekarniku.

Trudnoća

Obavezno obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Liječnik će Vas najvjerojatnije savjetovati da prestanete uzimati Valsacombi prije negoli ostanete trudni ili čim saznate da ste trudni te će Vas savjetovati da umjesto Valsacombi tableta uzmete drugi lijek. Valsacombi se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno štetiti Vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili namjeravate dojiti.Valsacombi se ne preporučuje majkama koje doje, te Vaš liječnik može izabrati drugi lijek za Vas ukoliko želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prije upravljanja vozilom, korištenja alata ili rukovanja strojevima ili izvođenja drugih aktivnosti koje zahtijevaju koncentraciju, provjerite kako Valsacombi utječe na Vas. Kao i mnogi drugi lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, Valsacombi može povremeno uzrokovati omaglicu i utjecati na sposobnost koncentracije.

Valsacombi sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.       Kako uzimati Valsacombi

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je propisao liječnik. To će Vam pomoći da postignete najbolje rezultate i smanjite rizik od nuspojava. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Osobe s visokim krvnim tlakom često ne primjećuju nikakve znakove ovog problema. Mnogi se mogu osjećati kao i obično. Zbog toga je još važnije da redovito posjećujete liječnika, čak i ako se osjećate dobro.

Vaš liječnik će Vam točno reći koliko tableta Valsacombi trebate uzimati. Ovisno o tome kako reagirate na liječenje, Vaš liječnik može predložiti višu ili nižu dozu.

-                 Uobičajena doza Valsacombi tableta je jedna tableta na dan.

-                 Nemojte mijenjati dozu ili prestati uzimati tablete bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

-                 Ovaj lijek se treba uzimati svaki dan u isto vrijeme, uglavnom ujutro.

-                 Valsacombi možete uzimati zajedno s hranom ili bez nje.

-                 Tabletu progutajte s čašom vode.

Ako uzmete više Valsacombi tableta nego što ste trebali

Ukoliko osjetite tešku omaglicu i/ili nesvjesticu, legnite i odmah zatražite savjet svog liječnika.

Ako ste slučajno uzeli previše tableta, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili se javite u bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Valsacombi

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za Vašu sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Valsacombi

Prekid uzimanja Valsacombi tableta može uzrokovati pogoršanje Vašeg visokog krvnog tlaka. Ne prekidajte s uzimanjem lijeka osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.       Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ove se nuspojave mogu javiti s određenom učestalošću, koja je definirana na sljedeći način:

-        vrlo često: javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

-        često: javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

-        manje često: javljaju se kod 1 do 10 na 1 000 korisnika

-        rijetko: javljaju se kod 1 do 10 na 10000 korisnika

-        vrlo rijetko: javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika

-        nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevaju hitnu liječničku pomoć.

Odmah morate posjetiti svog liječnika, ako osjetite simptome angioedema, kao što su:

-                 oticanje lica, jezika ili grla,

-                 otežano gutanje

-                 koprivnjača i otežano disanje.

Ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma, prestanite uzimati Valsacombi i odmah se javite svom liječniku (također vidjeti dio 2. Upozorenja i mjere opreza).

Ostale nuspojave uključuju:

Manje često

-                 kašalj

-                 nizak krvni tlak

-                 ošamućenost

-                 dehidracija (sa simptomima žeđi, suhih usta i jezika, rijetkog mokrenja, tamno obojene mokraće, suhe kože)

-                 bol u mišićima

-                 umor

-                 trnci ili utrnulost

-                 zamagljen vid

-                 šumovi (npr. pištanje, zvonjenje) u ušima

Vrlo rijetko

-                 omaglica

-                 proljev

-                 bolovi u zglobovima

Nije poznato

-                 otežano disanje

-                 jako smanjeno mokrenje

-                 niska razina natrija u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili konvulzija u težim slučajevima)

-                 niska razina kalija u krvi (ponekad sa slabošću mišića, grčenjem mišića, nenormalnim srčanim ritmom)

-                 niska razina leukocita u krvi (sa simptomima poput vrućice, infekcija kože, grlobolje ili čireva u ustima zbog infekcija, slabosti)

-                 povišenje razine bilirubina u krvi (što može u težim slučajevima izazvati žutilo kože i očiju)

-                 povišenje razine dušika iz ureje u krvi i kreatinina u krvi (što može upućivati na poremećaj funkcije bubrega)

-                 povišena razina mokraćne kiseline u krvi (što može, u teškim slučajevima, izazvati giht)

-                 sinkopa (nesvjestica)

Sljedeće nuspojave su bile zabilježene kod lijekova koji sadrže samo valsartan ili hidroklorotiazid:

Valsartan

Manje često

-                 osjećaj da Vam se vrti

-                 bol u trbuhu

Nije poznato

-                 kožni osip sa ili bez svrbeža zajedno sa nekim od sljedećih znakova ili simptoma: vrućica, bol u zglobovima, bol u mišićima, otečeni limfni čvorovi i/ili simptomi nalik gripi

-                 osip, ljubičasto-crvene pjege, vrućica, svrbež (simptomi upale krvnih žila)

-                 niska razina trombocita u krvi (ponekad s neuobičajenim krvarenjem ili nastankom modrica)

-                 visoka razina kalija u krvi (ponekad s grčenjem mišića, nepravilnim srčanim ritmom)

-                 alergijske reakcije (sa simptomima poput osipa, svrbeža, koprivnjače, otežanog disanja ili gutanja, omaglice)

-                 oticanje uglavnom lica i grla, osip, svrbež

-                 porast vrijednosti pokazatelja jetrene funkcije

-                 smanjena razina hemoglobina i smanjen postotak eritrocita u krvi (koji oboje mogu u teškim slučajevima izazvati anemiju)

-                 zatajenje bubrega

-                 niska razina natrija u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili konvulzija u težim slučajevima)

Hidroklorotiazid

Vrlo često

-                 niska razina kalija u krvi

-                 povišenje lipida u krvi

Često

-                 niska razina natrija u krvi

-                 niska razina magnezija u krvi

-                 visoka razina mokraćne kiseline u krvi

-                 osip sa svrbežom i druge vrste osipa

-                 smanjeni apetit

-                 blaga mučnina i povraćanje

-                 omaglica, nesvjestica pri ustajanju

-                 nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije

Rijetko

-                 oticanje kože i pojava plikova na koži (zbog povećane osjetljivosti na sunce)

-                 visoka razina kalcija u krvi

-                 visoka razina šećera u krvi

-                 šećer u mokraći

-                 pogoršanje dijabetičkog metaboličkog stanja

-                 zatvor, proljev, nelagoda u želucu ili crijevima, poremećaji jetre koji se mogu pojaviti zajedno sa žutilom kože i očiju

-                 nepravilni otkucaji srca

-                 glavobolja

-                 poremećaji sna

-                 tužno raspoloženje (depresija)

-                 niska razina trombocita u krvi (ponekad s krvarenjem ili pojavom modrica pod kožom)

-                 omaglica

-                 trnci ili obamrlost

-                 poremećaj vida

Vrlo rijetko

-                 upala krvnih žila sa simptomima poput osipa, ljubičasto-crvenih pjega, vrućice (vaskulitis)

-                 osip, svrbež, koprivnjača, poteškoće u disanju ili gutanju, omaglica (reakcije preosjetljivosti)

-                 teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenilo kože, mjehure na usnicama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućicu (toksična epidermalna nekroliza)

-                 osip na licu, bolovi u zglobovima, mišićni poremećaj, vrućica (eritemski lupus)

-                 teški bolovi u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis)

-                 otežano disanje s vrućicom, kašljanje, piskanje, gubitak daha (respiratorni distres uključujući

pneumonitis i plućni edem)

-                 vrućica, grlobolja, učestalije infekcije (agranulocitoza)

-                 bljedilo kože, umor, nedostatak zraka pri disanju, tamna mokraća (hemolitička anemija)

-                 vrućica, grlobolja ili ulceracija u ustima zbog infekcija (leukopenija)

-                 zbunjenost, umor, trzanje mišića i grčevi mišića, ubrzano disanje (hipokloremijska alkaloza)

Nije poznato

-                 slabost, podljevi i učestale infekcije (aplastična anemija)

-                 uvelike smanjeno stvaranje mokraće (mogući znakovi poremećaja ili zatajenja bubrega)

-                 slabljenje vida ili bol u očima uzrokovan visokim tlakom (mogući znakovi akutnog glaukoma zatvorenog kuta)

-                 osip, crvenilo kože, mjehuri na usnama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućica (mogući znakovi multiformnog eritema)

-                 grč mišića

-                 vrućica (pireksija)

-                 slabost (astenija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 119

Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.       Kako čuvati Valsacombi

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.       Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Valsacombi sadrži

-                 Djelatne tvari su valsartan i hidroklorotiazid.

Svaka filmom obložena tableta sadrži 80 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Svaka filmom obložena tableta sadrži 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Svaka filmom obložena tableta sadrži 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

-                 Drugi sastojci (pomoćne tvari) su laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; povidon; karmelozanatrij, umrežena; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 4000.

Filmom obložene tablete od 80 mg/12,5 mg te od 160 mg/25 mg sadrže željezov oksid, žuti (E172) i željezov oksid crveni (E172).

Filmom obložene tablete od 160 mg/12,5 mg sadrže željezov oksid, crveni (E172).

Kako Valsacombi izgleda i sadržaj pakiranja

Valsacombi 80 mg/12,5 mg filmom obložene tablete su ovalne, bikonveksne tablete, ružičaste boje.

Valsacombi 160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete su ovalne, bikonveksne tablete, crvenosmeđe boje.

Valsacombi 160 mg/25 mg filmom obložene tablete su ovalne, bikonveksne tablete, svijetlosmeđe boje.

Sve jačine Valsacombi filmom obloženih tableta dostupne su u blisterima po 7 ili 14 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 28 ili 56 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođači

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2014.

 

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.