Prava pojedinaca

Ovlaštena osoba

Krka je odredila službenika za zaštitu podataka (DPO) koji je zadužen za zaštitu osobnih podataka. Među ostalim zadaćama koje definira GDPR, jedan od ključnih zadataka službenika za zaštitu podataka je utvrđivanje i provedba specifičnih postupaka te kontrola svih postupaka koje provodi Krka kako bi se ostvarila prava pojedinaca.

Kontakt podaci
KRKA–FARMA d.o.o.,
Radnička cesta 48
10 000 Zagreb
Marina Poturičić Mladin

E-pošta dataprotection.officer.hr@krka.biz

Prava pojedinaca

Možete poslati zahtjev (za pristup, ispravljanje, brisanje i povlačenje osobnog pristanka, ograničenje obrade i prigovora) osobno ili kao ovjereni dokument koji služi kao dokaz da prava osoba ostvaruje svoja prava. Zaštita osobnih podataka od neovlaštenog uvida i osiguranje točnosti osobnih podataka ključni su ciljevi GDPR-a, stoga pojedinci moraju prihvatiti Krkine zahtjeve za identifikacijom. U protivnom, bilo tko može zatražiti kopiju ili ispravljanje bilo čijih osobnih podataka, što bi moglo dovesti do neovlaštenog otkrivanja ili korištenja netočnih osobnih podataka. U slučajevima kada pojedinci daju privolu slijedeći zahtjev elektronskim putem, povlačenje takve privole će biti moguće, a identitet takvih nositelja podataka trebalo bi verificirati koristeći potvrdu elektroničke pošte.

Obradit ćemo svaki zahtjev koji podnesu pojedinci i provesti odgovarajuće postupke ili obavijestiti pojedince da to nije moguće i navesti razloge zašto.

Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.