Uprava

Vinko Zupančič

Vinko Zupančić

član Uprave i direktor Nabave proizvoda

Rođen je 20. listopada 1971. godine. Gimnaziju je završio u Novom mestu. Na Farmaceutskom fakultetu diplomira 1996. godine te dobiva titulu magistra farmacije. Stručni ispit polaže 1998. godine.

U Krki se zapošljava 1997. godine kao pripravnik u Službi skladištenja i prijevoza Odjela nabave proizvoda. Potom, 1998. godine radi kao skladišni tehnolog te kasnije kao samostalni skladišni tehnolog. Mjesto pomoćnika voditelja Službe skladištenja i prijevoza dobiva 2000. godine, a 2002. godine postaje zamjenik voditelja logističkog središta Nabave proizvoda. Za direktora Krkina predstavništva u Bangaloreu u Indiji imenovan je 1. veljače 2004. godine. U Krku se vraća 1. srpnja 2005. godine te preuzima mjesto voditelja logističkog središta Nabave proizvoda. Za zamjenika direktora Nabave proizvoda imenovan je 1. prosinca 2008. godine, a za direktora Nabave proizvoda 1. siječnja 2010. godine.

Nadzorni odbor ga na sjednici 29. srpnja 2009. godine imenuje članom Uprave sa šestogodišnjim mandatom koji počinje 1. siječnja 2010. godine.

Natrag