Letizen® S filmom obložene tablete (Alergija)

Za što ih koristimo:

Simptomatsko liječenje cjelogodišnjeg rinitisa, sezonskog alergijskog rinitisa i kronične idiopatske urtikarije.

 • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

Letizen® S filmom obložene tablete 10 mg

Cetirizinum

 • Djelatna tvar je cetirizin dihidroklorid
 • Ostali sastojci su: laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, povidon, magnezij-stearat, titan-dioksid (E171), makrogol, gliceroltriacetat, hipromeloza.

 

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

Ovaj se lijek može dobiti bez recepta. Unatoč tome, morate ga koristiti pozorno i brižno da bi vam najbolje koristio.

 • Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ne poboljšaju li se simptomi vaše bolesti nakon 3 dana, obavezno posjetite liječnika.

Uputa o lijeku sadržava slijedeće podatke:

 1. Što je Letizen S i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije početka uzimanja Letizena S?
 3. Kako ćete uzimati Letizen S?
 4. Moguće nuspojave
 5. Čuvanje Letizena S

Farmaceutski oblik

Filmom obložene tablete

Farmakoterapijska skupina

Antihistaminik za sustavnu primjenu - derivat piperazina

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 48, Hrvatska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje bez recepta, samo u ljekarnama.

 

1. ŠTO JE LETIZEN S I ZA ŠTO SE KORISTI? 

Svaka Letizen S filmom obložena tableta sadržava 10 mg cetirizin dihidroklorida. Letizen S filmom obložene tablete su dostupne u blisterima po 10 tableta, a svako pakiranje sadržava ukupno 10 tableta.

Lijek se preporučuje za simptomatsko liječenje cjelogodišnjeg rinitisa (hunjavice), sezonskog alergijskog rinitisa (alergijske hunjavice) i kronične koprivnjače (idiopatske urtikarije).

 

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE POČETKA UZIMANJA LETIZENA S?

Ne uzimajte Letizen S:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na bilo koji od sastojaka lijeka.

Budite posebno oprezni pri uzimanju Letizena S:

U slučaju samoliječenja s Letizenom S ne smije se prekoračiti preporučena doza.

Ako nema poboljšanja simptoma bolesti nakon 7 do 10 dana, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Ako se tijekom uzimanja Letizena S pojavi temperatura, hripanje, otežano disanje, škripanje u prsima, kašalj te gnojni iscjedak iz nosa ili očiju, obavezno potražite savjet liječnika.

Ako simptomi koprivnjače potraju više od nekoliko dana ili ako se višekratno ponove, potražite savjet liječnika. Savjet liječnika je potreban i u slučaju iznenadne otekline na usnicama, jeziku, obrazima, vratu ili ako se pojavi gušenje odnosno hripanje.

Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja galaktoze, Lapp laktaza deficijencijom ili glukoza-galaktoza malapsorpcijom ne smiju uzimati ovaj lijek.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Dosada nisu poznate neželjene interakcije s drugim lijekovima. Tijekom liječenja Letizenom S ne savjetujemo prekomjernu konzumaciju alkoholnih pića.

Posebna upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Ne savjetujemo uzimanje Letizena S tijekom trudnoće. Ako ste tijekom uzimanja Letizena S zatrudnjeli, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Dojenje

Lijek se izlučuje u majčino mlijeko, stoga tijekom liječenja ne savjetujemo dojenje.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Kod pojedinih bolesnika lijek može na početku liječenja uzrokovati pospanost. Iako o toj pojavi ne postoje izvješća nakon davanja terapijskih doza cetirizina, preporučujemo oprez prilikom upravljanja motornim vozilima ili rada sa strojevima.

 

3. KAKO ĆETE UZIMATI LETIZEN S?

Samoliječenje Letizenom S primjerno je za odrasle i djecu stariju od 6 godina.

Uobičajena dnevna doza za odrasle i djecu su dobi od 6 i više godina iznosi 1 tabletu (10 mg cetirizina) na dan.

Odrasli: 10 mg jedanput na dan.

Djeca od 6 do 12 godina: ili pola tablete (5 mg) dvaput na dan ili 10 mg jedanput na dan.

U starijih osoba nije potrebno smanjivati dozu.

Za bolesnike s umjereno oštećenom bubrežnom funkcijom dnevnu dozu potrebno je prepoloviti.

Tablete treba uzimati ujutro (može i navečer) prije ili poslije jela. Tabletu progutati cijelu s tekućinom.

Trajanje ličenja:

Samoliječenje može trajati najviše 10 dana. Ako želite uzimati lijek duže vrijeme, potrebno je zatražiti savjet liječnika.

Smatrate li da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste uzeli veću dozu Letizena S nego što smijete

Ukoliko ste uzeli veću dozu nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Prevelike doze mogu prouzročiti pospanost, kod djece i nemir.

Ako ste zaboravili uzeti Letizen S

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Preporučena doza je jedna tableta, jednom dnevno, približno u isto vrijeme. Ako ste zaboravili uzeti tabletu u predviđeno vrijeme, uzmite je odmah čim je to moguće.

 

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao svi lijekovi, i Letizen može imati nuspojave, iako se neće pojaviti kod svakoga.

U objektivnim mjerenjima psihomotorne funkcije učestalost sedacije sa cetirizinom bila je slična učestalosti sedacije placebom. Postoje izvješća o blagim i prolaznim nuspojavama, kao što su:

 • glavobolja,
 • omaglica,
 • pospanost,
 • uznemirenost,
 • suhoća usta,
 • grčevi u trbuhu (vrlo rijetko).

Doza se može podijeliti i uzeti u dva dijela: 5 mg ujutro i 5 mg uvečer.

Nuspojave prijavljene u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet su navedene prema učestalosti:

Rijetke nuspojave (vjerojatno zahvaćaju manje od 1 na 100 ljudi)

 • proljev,
 • astenija (nemoć),
 • osjećaj slabosti,
 • parestezija (poremećaj osjeta),
 • uznemirenost,
 • svrbež,
 • osip.

Rjeđe nuspojave (vjerojatno zahvaćaju manje od 1 na 1 000 ljudi)

 • tahikardija (ubrzan rad srca),
 • otok,
 • preosjetljivost,
 • nenormalan rad jetre (povišene transaminaze, alkalna fosfataza, γ-GT i bilirubin),
 • porast težine,
 • konvulzije (grčevi),
 • poremećaji kretanja,
 • nasrtljivost,
 • smetenost,
 • depresija,
 • halucinacije,
 • nesanica,
 • urtikarija (koprivnjača).

Vrlo rijetke nuspojave (vjerojatno zahvaćaju manje od 1 na 10 000 ljudi)

 • trombocitopenija
 • poremećaj akomodacije,
 • nejasan vid,
 • anafilaktički šok,
 • poremećaj okusa,
 • sinkopa,
 • bolno mokrenje,
 • nehotično mokrenje u snu,
 • poteškoće s mokrenjem,
 • angioneurotski edem (otok),
 • eritema multiforme.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

 

5. ČUVANJE LETIZENA S

Lijek čuvajte izvan dohvata djece!

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.

Čuvajte pri temperaturi do 30 °C, u originalnom pakiranju.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

Letizen S filmom obložene tablete 10 mg: UP/I-530-09/05-02/903; 1.prosinca 2006.

Datum revizije teksta upute

10. rujna 2006.

 

 

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Srodni proizvodi

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Prije uporabe pažljivo pročitajte upute o lijeku!
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.