Daktarinzaštićeno ime oralni gel (mikonazol)

Liječenje i sprječavanje infekcija usne šupljine i probavnog sustava.

 • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

Daktarin® oralni gel

Miconazolum

 • Djelatna tvar je mikonazol
 • Ostali sastojci su: glicerol; škrob, prethodno geliran; polisorbat 20; aroma narančinog ulja; aroma tekućeg kakaa; etanol; saharinnatrij; voda, pročišćena.

Farmaceutski oblik

Oralni gel

Farmakoterapijska skupina

Antimikotik za sistemsko liječenje.

Proizvođač lijeka

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenija u suradnji s Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgija.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

1. Što je Daktarin i za što se koristi?

1 g oralnoga gela sadržava 20 mg mikonazola. Daktarin oralni gel je dostupan u tubi po 40 g.

Daktarin sadržava mikonazol koji fungicidno djeluje na gljivice (na dermatofite i kandidu) te baktericidno na neke bakterije (po Gramu pozitivne bacile i koke).

Daktarin je lijek kojim se liječe i sprječavaju infekcije gljivicama uključujući kvasnice (npr. Candida). Daktarin gel se primjenjuje kod infekcija usta, ždrijela, jednjaka, želuca i crijeva.

2. Prije nego počnete uzimati Daktarin

Nemojte uzimati Daktarin:

 • imate li zdravstvene tegobe s jetrom;
 • ako ste preosjetljivi na mikonazol ili koji drugi sastojak lijeka;
 • kada se liječite Daktarin oralnim gelom, ne smijete uzimati slijedeće lijekove: terfenadin, astemizol i mizolastin, cisaprid, triazolam i midazolam, kinidin i dofetilid, pimozid ili simvastatin i lovastatin (vidjeti Interakcije).

Budite posebno oprezni pri uzimanju Daktarina:

Daktarin oralni gel je ljepljiv, što omogućuje da što je moguće duže ostane u ustima.

Osobito budite oprezni kod davanja oralnog gela dojenčadi i maloj djeci. Propisana jednokratna doza oralnoga gela može zatvoriti gornji dio dišnoga puta (grlo) i prouzročiti teškoće pri disanju. Zato ga primjenjujte oprezno:

 • jednokratnu dozu podijelite u više manjih doza - nikada ne stavljajte cijelu količinu odjednom;
 • stavite gel u prednji dio usta - nikada ga ne potiskujte u grlo.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Između Daktarina i nekih drugih lijekova može doći do međusobnog djelovanja, zbog čega se povećava učinak jednog ili drugog lijeka. Prije nego što počnete uzimati Daktarin, obavijestite svog liječnika ukoliko uzimate slijedeće lijekove:

 • lijekove za sprječavanje imunološke reakcije (ciklosporin, takrolimus),
 • lijekove protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi),
 • lijekove za liječenje epileptičkih napada (fenitoin, fenobarbital),
 • lijekove za liječenje malignih bolesti (citostatici),
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti (oralni hipoglikemici),
 • lijekove za liječenje reakcija preosjetljivosti (terfenadin, astemizol, mizolastin),
 • lijekove koji pospješuju peristaltiku u probavnim organima (cisaprid),
 • lijekove za liječenje psihičkih poremećaja (pimozid),
 • lijekove za liječenje poremećaja srčanoga ritma (kinidin, dofetilid),
 • lijekove za reguliranje količine kolesterola i drugih masnoća u krvi (lovastatin, simvastatin).

Uzimanje Daktarina zajedno s hranom i pićem

Unos hrane ne utječe na liječenje Daktarinom.

Posebna upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Djeca

Daktarin nije pogodan za primjenu kod djece mlađe od 6 mjeseci ili kod osoba čiji refleks gutanja još uvijek nije dovoljno razvijen.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Mikonazol kroz probavne organe veoma malo prelazi u krv. Ukoliko ste trudni ili dojite, o uporabi oralnog gela ipak se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Nije poznato da bi mikonazol utjecao na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važni podaci o nekim sastojcima Daktarina

Glicerol u visokim dozama može prouzročiti glavobolju i probavne tegobe.

3. Kako uzimati Daktarin?

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Za odrasle i djecu (od 2 i više godina starosti) dnevna doza od 200 mg podijeljena je tako da se oralni gel uzima četiri puta na dan po pola žličice. Oralni gel se zadrži u ustima nekoliko minuta, a zatim se proguta. Preporučljivo je oralnim gelom preko noći premazati i zubnu protezu.

Za dojenčad je dnevna doza 100 mg podijeljena na četiri doze na dan po četvrtinu žličice.

Dojenčadi i maloj djeci (između 6 i 24 mjeseca starosti)  propisanu jednokratnu dozu oralnoga gela podijelite u više manjih doza, dajte u usta i ne potiskujte u grlo.

Liječenje neka traje 2 do 4 tjedna. Da biste spriječili ponovnu infekciju, liječenje morate nastaviti još dva dana nakon nestanka svih znakova bolesti.

Ako smatrate da je učinak lijeka Daktarin prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste uzeli veću dozu Daktarina nego što smijete

Prevelika doza oralnoga gela može prouzročiti mučninu, povraćanje i proljev. Liječnik će odrediti primjerene postupke liječenja.

Ako ste zaboravili uzeti Daktarin  

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ukoliko zaboravite primijeniti gel, ne nadoknađujte propuštenu dozu, već uzmite sljedeću kao i obično, te nastavite s Vašim rasporedom primjene lijeka. 

Učinci prestanka liječenja Daktarinom

Ublažavanje simptoma može nastupiti vrlo brzo; ali važno je ne prekidati  uzimanje  lijeka odmah nakon toga, već je potrebno nastaviti primjenjivati Daktarin još tijekom dva dana nakon nestanka svih simpotma. 

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, i lijek Daktarin može imati nuspojave.

Nuspojave lijeka razvrstane su s obzirom na učestalost, prema slijedećem sustavu:

 • vrlo česte: ≥1/10
 • česte: ≥1/100 i < 1/10
 • manje česte: ≥1/1000 i < 1/100
 • rijetke: ≥1/10000 i < 1/1000
 • vrlo rijetke: < 1/10000, uključujući izolirane slučajeve

Nuspojave do kojih može doći tijekom liječenja mikonazolom razvrstane su u sljedeće skupine, prema stupnju učestalosti:

Poremećaji imunološkog sustava

Vrlo rijetki: alergijska stanja, uključujući angioneurotski edem i anafilaktičke reakcije

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Vrlo rijetki: gušenje

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo rijetki: mučnina, povraćanje i proljev

Poremećaji jetre i žuči

Vrlo rijetki: hepatitis

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo rijetki: Lyellov sindrom (toksična epidermalna nekroliza), Stevens-Johnsonov sindrom, urtikarija, osip

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Daktarin?

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25 °C.

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.

Datum revizije upute

15. listopad  2008.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj

UP/I-530-09/08-02/11

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.