Tko je tko

Adresa tvrtke

KRKA-FARMA d.o.o.
Radnička cesta 48
10000 Zagreb
Telefon + 385 1 631 21 01
e-mail: info.hr@krka.biz

Direktorica
Gordana Hren
 
Direktorica Marketinga i zamjenica direktora
Sandra Kundić
 
Voditeljica Marketinga veterine
Martina Đurić Jarić
 
Voditeljica Prodaje
Iva Ćorić
 
Voditelj Financija i Računovodstva
Ivan Staneković
 
Voditeljica Nabave
Darija Tabulov
 
Voditeljica Registracije proizvoda
Vanda Misović
 
Menadžer za marketinško komuniciranje
Lana Dragić
 

Distributivno – proizvodni centar Jastrebarsko

V. Holjevca 20/E
10 450 Jastrebarsko

Voditelj Proizvodnje
Marko Preprotić
 
Voditelj upravljanja Kvalitetom
Tatjana Cesar
 
Voditelj Održavanja
Robert Kruljac