Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s općim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

 1. Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete

  Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete (tramadolklorid/paracetamol)

  Doreta je lijek koji je kombiniran od dva analgetika. Tramadol je opioidni analgetik širokog spektra. Paracetamol (acetaminofen) manje je snažan analgetik koji svojim učinkom povećava učinak tramadola. Lijek Doreta namijenjen je liječenju umjerene do jake boli, kada Vaš liječnik smatra da je kombinacija tramadola i paracetamola nephodna.
 2. Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete

  Doreta 75 mg/650 mg filmom obložene tablete (tramadolklorid/paracetamol)

  Doreta je lijek koji je kombiniran od dva analgetika. Tramadol je opioidni analgetik širokog spektra. Paracetamol (acetaminofen) manje je snažan analgetik koji svojim učinkom povećava učinak tramadola. Lijek Doreta namijenjen je liječenju umjerene do jake boli, kada Vaš liječnik smatra da je kombinacija tramadola i paracetamola nephodna.
 3. Tramadol Krka 50 mg kapsule (tramadolklorid/paracetamol)

  Liječenje umjerene do jake boli.
 4. Tramadol Krka otopina za injekcije (tramadolklorid/paracetamol)

  Liječenje umjerene do jake boli.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.