Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s općim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

  1. Rameam (amlodipin, ramipril)

    Rameam kapsule se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija) u bolesnika u kojih je postignuta kontrola bolesti istovremenom primjenom pojedinih pripravaka, sa istim dozama kao u kombinaciji, ali u zasebnim tabletama.  
  2. Tenox® tablete

    Tenox® tablete (amlodipin)

    Arterijska hipertenzija: Amlodipin se koristi za liječenje pacijenata s visokim krvnim tlakom kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima (diuretici, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima / ACE inhibitori/, beta blokatori, alfa blokatori). Angina pektoris: liječenje kronične stabilne angine i Prinzmetalove vazospastične angine. Ovaj lijek može se koristiti kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim lijekovima.
  3. Valtricom tablete (valsartan, hidroklorotiazid, amlodipin)

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.