Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s općim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

  1. Maysiglu® filmom obložene tablete (sitagliptin)

    U odraslih bolesnika s dijabetesom mellitus tipa 2, Maysiglu je indiciran za poboljšanje regulacije glikemije: kao monoterapija : Kao dvojna peroralna terapija u kombinaciji: s metforminom sa sulfonilurejom S agonistom receptora za aktivator proliferacije peroksisoma-gama ( PPARg) (tj. tiazolidindionom),. Kao trojna peroralna terapija u kombinaciji: sa sulfonilurejom i metforminom. S agonistom PPARg i metforminom Maysiglu je također indiciran kao dodatak inzulinu (sa ili bez metformina).

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.