Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s općim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

 1. Rameam (ramipril, amlodipin)

  Rameam kapsule se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija) u bolesnika u kojih je postignuta kontrola bolesti istovremenom primjenom pojedinih pripravaka, sa istim dozama kao u kombinaciji, ali u zasebnim tabletama.  
 2. Rawel SR 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem

  Rawel SR 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem (indapamid)

  Indapamid svojim diuretskim djelovanjem u kortikalnom dilucijskom segmentu bubrežnih tubula i smanjenjenjem arteriolarnog i ukupnog perifernog otpora smanjuje vrijednost visokog krvnog tlaka. Trajanje je antihieprtenzivnog učinka 24 sata. Ne interferira s metabolizmom ugljikohidrata te je pogodan kao antihipertenziv za bolesnike koji boluju od dijabetesa …
 3. Rolpryna SR tablete s produljenim oslobađanjem (ropinirol)

  Liječenje Parkinsonove bolesti pod sljedećim uvjetima: početno liječenje u obliku monoterapije, da bi se odgodilo uvođenje levodope, u kombinaciji s levodopom, tijekom bolesti, kada slabi učinak levodope ili postane nedosljedan te se pojave fluktuacije terapijskog učinka (tzv. "završetak doze" ili "on-off" tip fluktuacije).
 4. Roswera 15 mg i 30 mg filmom obložene tablete

  Roswera 15 mg i 30 mg filmom obložene tablete (rosuvastatin)

  Roswera smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog kolesterola, LDL kolesterola, triglicerida te povećava HDL-kolesterol. Također snižava ApoB, ne-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i povećava ApoA-I (vidjeti Tablicu 1). Roswera snižava i omjere LDL-C/HDL-C, ukupni C/HDL-C i ne-HDL-C/HDL-C i ApoB/ApoA-I. Rosuvastatin je učinkovit kod odraslih s hiperkolesterolemijom, sa i bez hipertrigliceridemije, bez obzira na rasu, spol ili dob, te u posebnim populacijama kao što su bolesnici s dijabetesom ili bolesnici s obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 5. Roswera 5 mg, 10 mg, 20 mg i 40 mg filmom obložene tablete

  Roswera 5 mg, 10 mg, 20 mg i 40 mg filmom obložene tablete (rosuvastatin)

  Roswera smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog kolesterola, LDL kolesterola, triglicerida te povećava HDL-kolesterol. Također snižava ApoB, ne-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i povećava ApoA-I (vidjeti Tablicu 1). Roswera snižava i omjere LDL-C/HDL-C, ukupni C/HDL-C i ne-HDL-C/HDL-C i ApoB/ApoA-I. Rosuvastatin je učinkovit kod odraslih s hiperkolesterolemijom, sa i bez hipertrigliceridemije, bez obzira na rasu, spol, ili dob, te u posebnim populacijama kao što su bolesnici s dijabetesom, ili bolesnici s obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 6. Roxiper filmom obložene tablete (rosuvastatin/perindopril-tert-butilamin/indapamid)

  Roxiper je lijek indiciran za prevenciju ozbiljnih kardiovaskularnih događaja kao supstitucijska terapija u odraslih bolesnika s hiperkolesterolemijom i esencijalnom hipertenzijom u kojih su ti fakori rizika odgovarajuće kontrolirani istodobnom primjenom rosuvastatina, perindoprila i indapamida u istim dozama kao u kombinaciji.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.