Rameam (amlodipin, ramipril)

Rameam kapsule sadrže dvije djelatne tvari koje se zovu ramipril i amlodipin. Ramipril pripada skupini lijekova koje nazivamo ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima), dok amlodipin pripada skupini lijekova koje nazivamo blokatori kalcijevih kanala.

Ramipril djeluje tako da:
- smanjuje stvaranje tvari koje mogu povisiti Vaš krvni tlak
- opušta i širi krvne žile
- olakšava Vašem srcu pumpanje krvi u sve dijelove tijela.
 
Amlodipin djeluje tako da:
- opušta i širi krvne žile čime olakšava protok krvi kroz njih.
  • Opći sadržaj (PIL)

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka u pojedinog bolesnika može procijeniti samo liječnik. Za sve dodatne informacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.