Novosti

2020. godine Krka grupa generirala je prihod od 1.534,9 milijuna eura, što je za 3% više nego u 2019. g. Na temelju procjena u nerevidiranom financijskom izvješću, očekuje se neto dobit Krka grupe od 286,6 milijuna eura, što je porast za 17% u usporedbi s 2019. godinom.

Predsjednik Uprave i generalni direktor, Jože Colarič, objasnio je: „2020. godine pandemija bolesti COVID-19 bila je izazov za cijeli svijet. U Krki smo na tu novu situaciju brzo reagirali. Zaštitili smo svoje zaposlenike, osigurali neprekinuto poslovanje i pobrinuli se za dovoljne zalihe kvalitetnih i učinkovitih farmaceutskih proizvoda na tržištima u svakom trenutku. Dokazali smo da smo zahvaljujući našem vertikalno integriranom poslovnom modelu fleksibilni i spremni odmah reagirati na situacije pune promjena i izazova.

Iako je pandemija kočila naše aktivnosti marketinga i prodaje, zabilježili smo najbolje rezultate prodaje ikada. Prodaja naših proizvoda i usluga iznosila je 1.530 milijuna eura, najviše od osnivanja tvrtke. Ishodili smo odobrenja za stavljanje u promet 20 novih lijekova, uključujući i prvi u Kini. Povećana prodaja i učinkovitost poslovnog procesa rezultirale su boljim maržama i najvećom neto dobiti dosad, procijenjenom na više od 286 milijuna eura.

Nadzorni odbor imenovao me predsjednikom Uprave i generalnim direktorom tvrtke Krka, d. d., Novo mesto za razdoblje od 2022. do 2027. godine i dao mi mandat za imenovanje novog Upravnog odbora za to razdoblje. Imenovanje drugih članova Upravnog odbora planirano je za redovnu sjednicu Nadzornog odbora 17. studenog 2021. godine. Na temelju ukazanog povjerenja, moji suradnici i ja nastavit ćemo zajedno težiti ka postavljenim ciljevima tvrtke. U drugoj polovici godine namjeravamo revidirati našu petogodišnju strategiju i unaprijediti ciljeve. Tijekom novog mandata vodit ćemo Krku kao međunarodno etabliranu i inovativnu generičku farmaceutsku tvrtku koja provodi postavljene financijske ciljeve i ciljeve održivosti u korist svih dionika.”

Prodaja

2020. godine Krka grupa generirala je prihod od 1.534,9 milijuna eura, od čega je prihod od ugovora s kupcima o prodaji proizvoda i usluga činio 1.530 milijuna eura. Prihod od ugovora s kupcima o prodaji materijala i drugi prihodi od prodaje činili su ostatak. Prihod je narastao za 41,5 milijuna eura ili 3% u usporedbi s prethodnom godinom.

 

Prodaja proizvoda i usluga prema regijama

 

Krka grupa

Tisuće € 

2020.

2019.

Indeks

Slovenija

85.138

92.375

92

Jugoistočna Europa

199.406

191.320

104

Istočna Europa

517.231

481.155

107

Središnja Europa

341.463

339.574

101

Zapadna Europa

341.057

336.098

101

Prekomorska tržišta

45.664

48.558

94

Ukupno

1.529.959

1.489.080

103

 

 

Regije istočne Europe, jugoistočne Europe, zapadne Europe i središnje Europe zabilježile su rast prodaje.
Porast volumne prodaje Krka grupe iznosio je 7%.

Regija istočne Europe generirala je 517,2 milijuna eura, što je činilo 33,8% ukupne prodaje Krka grupe te je bila najveća regija prema prodaji. Prodaja je porasla za 7% u odnosu na prošlu godinu.

Slijedila je regija središnje Europe, koja obuhvaća Višegradsku skupinu i baltičke zemlje, s 341,5 milijuna eura ili 22,3% ukupne prodaje Krka grupe. Zabilježili smo rast od 1% u usporedbi s prethodnom godinom.

Regija zapadne Europe zaradila je 341,1 milijun eura, odnosno 22,3% udjela, te je bila treća po veličini regija Krka grupe po prodaji. Zabilježili smo porast od 1% u usporedbi s prethodnom godinom.

Prodaja proizvoda u regiji jugoistočne Europe iznosila je 199,4 milijuna eura, odnosno 4% više nego 2019. g. te je činila 13% ukupne prodaje Krka grupe.

U Sloveniji je prodaja dosegla 85,1 milijuna eura te je činila 5,6% ukupne prodaje Krka grupe.

Regija prekomorskih tržišta imala je udio od 3% u ukupnoj prodaji Krka grupe i generirala je prodaju proizvoda u vrijednosti od 45,7 milijuna eura, što je 6% manje nego prošle godine.

 

Prodaja proizvoda i usluga prema kategorijama

 

Krka grupa

Tisuće € 

2020.

2019.

Indeks

Humani lijekovi

1.424.292

1.380.512

103

– Farmaceutski proizvodi na recept

1.300.640

1.247.250

104

– Bezreceptni preparati

123.652

133.262

93

Proizvodi za zdravlje životinja

75.913

69.094

110

Usluge u lječilištima i turističke usluge

29.754

39.474

75

Ukupno

1.529.959

1.489.080

103

 

 

Ukupna prodaja farmaceutskih proizvoda na recept Krka grupe iznosila je 1.300,6 milijuna eura, 4% više od prethodne godine, te je činila 85% ukupne prodaje proizvoda i usluga Krka grupe.

Prodaja bezreceptnih preparata ukupno je iznosila  123,7 milijuna eura, što je smanjenje za 7% u odnosu na prošlu godinu, te je činila 8,1% ukupne prodaje.

Prodaja proizvoda za zdravlje životinja narasla je za 10% i iznosila 75,9 milijuna eura (5% ukupne prodaje).

Prodaja usluga u lječilištima i turističkih usluga ukupno je iznosila 29,8 milijuna eura, odnosno 25% manje nego 2019. g. (udio od 1,9% u ukupnoj prodaji).

 

Istraživanje i razvoj

Prema našim procjenama, prošle godine investirali smo 151,8 milijuna eura u istraživanje i razvoj, odnosno  9,9% ukupnog prihoda od prodaje, što je u skladu s našom strategijom. Prema strateškim smjernicama, u istraživanje i razvoj treba uložiti do 10% ukupnog prihoda od prodaje svake godine. Zapošljavamo približno 700 stručnjaka na ovom polju i imamo više od 170 proizvoda koji su u procesu razvoja.

Dobili smo odobrenja za stavljanje u promet 20 novih proizvoda (16 farmaceutskih proizvoda na recept, dva bezreceptna proizvoda i dva proizvoda za zdravlje životinja). Zaključili smo više od 200 raznih registracijskih postupaka, koji su nam omogućili odobrenja za stavljanje u promet novih proizvoda i onih već  etabliranih za prodaju na novim tržištima. Važno postignuće u 2020. bilo je prvo odobrenje za stavljanje u promet u Kini za naš antiepileptik, pregabalin tvrdih kapsula.

 

Investicije

Procijenjena vrijednost investicija u 2020. godini bila je tek nešto manja od 78 milijuna eura, od čega 61 milijuna eura u nadređenoj tvrtki. Ponajprije smo investirali u razvojne kapacitete, unaprjeđenje proizvodnje, upravljanje kvalitetom te vlastite proizvodno-distribucijske centre diljem svijeta. U ovom razdoblju naše su investicije zaostajale za planom zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na građevinsku industriju, ali to ne utječe na realizaciju odnosnih strateških smjernica.

 

Zaposlenici

Krajem 2020. godine Krka grupa zapošljavala je 11.677 osoba, od kojih je 5418 radilo u inozemstvu i činilo 46% ukupno zaposlenih u Krka grupi. Udio zaposlenika Krka grupe s barem sveučilišnom razinom obrazovanja bio je 51%, a 206 zaposlenika imalo je doktorske diplome. Zajedno s agencijskim zaposlenicima, Krka grupa zapošljavala je 12.631 osobu.

 

Nošenje s COVID-19 krizom

Krka je farmaceutska tvrtka, pa su naši procesi strogo regulirani i standardizirani. Kad je izbio COVID-19, poduzeli smo velik raspon dodatnih koraka za usklađenost s preventivnim i zakonskim mjerama te mjerama za zaposlenike koje su preporučili zdravstveni djelatnici, a posebice preventivnu dezinfekciju ruku, nošenje maski, održavanje udaljenosti, redovito prozračivanje prostorija itd. Na ulazima naših zgrada svima  se, bez obzira jesu li Krkini zaposlenici ili ugovorni izvođači radova, mora izmjeriti temperatura, moraju dezinficirati ruke i staviti zaštitnu masku. Provodimo dodatne postupke za dezinfekciju prostorija, vozila i radnih mjesta.

Kad god je moguće, sastanci, tečajevi obuke i druge slične aktivnosti provode se putem digitalnih alata. Na vrijeme otkrivamo sve slučajeve infekcija u asimptomatičnih osoba s pomoću testova antigena na SARS-CoV-2. Prilagođena je organizacija radnih procesa te uvedeno fleksibilno radno vrijeme kako bismo zaposlenicima pomogli  da usklade poslovne i obiteljske obveze.

Krka omogućuje sigurnu i zdravu radnu okolinu zahvaljujući svim mjerama prevencije širenja infekcije.

 

Planovi Krka grupe za 2021. godinu

Prema planu za 2021. godinu, predviđa se prodaja proizvoda i usluga Krka grupe u visini od 1,535 milijuna eura te neto dobit od približno 265 milijuna eura. Namjeravamo izdvojiti 114 milijuna eura za investicijske projekte kojima ćemo povećati i unaprijediti proizvodne kapacitete i infrastrukturu. Predviđa se da će ukupni broj zaposlenika u Sloveniji i inozemstvu narasti za 1%. Također se predviđa da će do kraja 2021. godine ukupni broj redovno zaposlenih dosegnuti 12.140.

Poslovni plan za 2021. godinu potječe iz Razvojne strategije Krka grupe za razdoblje 2020.–2024., a temelji se na procjenama, analizama, predviđanjima i drugim dostupnim podacima. Uprava vjeruje da su ta predviđanja razumna. Plan prodaje za 2021. godinu jamči da će u razdoblju od 2017. do 2021. godine prosječni godišnji rast prodaje biti veći od prosječnog godišnjeg rasta od 5% navedenog u strategiji.

Rezultati poslovanja u 2021. godini također će ovisiti o širenju bolesti COVID-19, povezanim ograničenjima koje države propišu te globalnom oporavku nakon pandemije.

 

Ovlaštenje za sastavljanje Uprave

31. prosinca 2021. godine istječe šestogodišnji mandat članova Uprave. Nadzorni odbor imenovao je sadašnjeg predsjednika Uprave i generalnog direktora Jožu Colariča na dodatni mandat od šest godina, koji počinje 1. siječnja 2022. Također su ga ovlastili da najkasnije do studenog 2021. godine sastavi prijedlog za imenovanje drugih članova Uprave.