Briga za djelatnike

Krka grupa sposobnim djelatnicima nudi zanimljiv posao u međunarodnom okruženju te mogućnosti poslovnog, profesionalnog i osobnog razvoja i napredovanja. Svi zajedno u Krki izgrađujemo kulturu međusobnog povjerenja, poštovanja, učinkovite suradnje i timskog rada, uključujući doživotno školovanje te odgovoran i učinkovit rad.

Poštujemo zakonske norme i pravila etičkog pristupa drugim osobama te širem društvenom okruženju. Rad u Krki temelji se na jednakim mogućnostima neovisno o spolu, rasi, boji kože, dobi, zdravstvenom stanju, religiji, političkoj orijentaciji ili drugim vjerovanjima, članstvu u sindikatima, obiteljskom statusu, vlasničkom statusu, spolnoj orijentaciji ili drugim osobnim sklonostima.

Mnoga priznanja i nagrade koje je Krka dobila rezultat su sustavnog rada na kadrovskom području u koji su bili uključeni članovi Uprave kao i stručne službe te drugi partneri.

Nove djelatnike privlačimo online oglasima. Krka uz to surađuje i sa školama i fakultetima te organizira prezentacije na sajmovima poslova i karijera.

 

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca.

 

  2015. 2014. 2013. 2012. 2011. Indeks 2015./2014.
Tvrtka Krka u Sloveniji 4292 4256 4190 4085 3899 101
Predstavništva izvan Slovenije 506 482 438 410 480 105
Tvrtka Krka 4798 4738 4628 4495 4379 1012
Podružnice izvan Slovenije 5151 5130 4764 4287 3865 100
Terme Krka 578 585 605 627 653 99
Tvrtka Farma GRS 37 46 51 52 51  80
Krka grupa 10564 10499 10048 9461 8948 101