Zdravlje i sigurnost na radu

Krka svojim djelatnicima osigurava sigurno radno okruženje. Najnovija dostignuća na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te sprječavanju požara ugrađena su u svaki novi projekt i tehnologiju. Rizik od nesretnog slučaja i mogućih zdravstvenih posljedica nadzire se na svakom radnom mjestu i tehnologiji. Rizik se procjenjuje povremeno, a uz to se poduzimaju i mjere kojima ga se želi smanjiti na prihvatljivu razinu kako bi se osiguralo dugoročno neprestano poboljšanje radnih uvjeta.

O zdravlju svih djelatnika brinu voditelji pojedinih organizacijskih jedinica, liječnici i specijalisti medicine rada te Služba zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Unutar svake organizacijske jedinice organizirani su specijalni zdravstveni timovi koji rješavaju socijalne i zdravstvene probleme. Broj bolovanja značajno se smanjio od početka projekta Međusobni odnosi i bolovanja.

U travnju 2008. godine završio je projekt Odvikavanje od pušenja s potpunom zabranom pušenja u Krka grupi. Krka ima klub za liječene alkoholičare što ga vode dva socijalna radnika koja pomažu djelatnicima s problemom ovisnosti.

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu dio je integriranog sustava upravljanja i zadovoljava BS OHSAS 18001:2007 standard.

Svaka organizacijska jedinica ima radnu skupinu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu s ovlaštenim zdravstvenim radnikom i stručnjakom za područje sigurnosti na radu. Na razini kompanije postoji tim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koji izrađuje programe i određuje ključne ciljeve koje odobrava Uprava. Krajem 2008. godine Uprava je odobrila programe i ciljeve za sljedeće dvije godine.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu podrazumijeva:

 • predanost sprječavanju mogućih rizika od ozljeda ili oštećenja zdravlja osoblja i vanjskih partnera;
 • predanost definiranju mjera sigurnosti na radu kojima se uklanjaju izvori rizika, smanjuju rizici, uvode tehničke i organizacijske mjere te koristi osobna zaštitna oprema;
 • predanost dosljednom uvođenju mjera sigurnosti na radu kako bi se osiguralo neprestano smanjenje rizika od ozljeđivanja i oštećenja zdravlja;
 • predanost osiguranju sigurnog i radniku prijateljskog radnog okruženja u skladu s prirodom radnog procesa, a primjenom odgovarajuće radne opreme;
 • uvođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i raspoređivanje djelatnika na poslove koji odgovaraju njihovu zdravstvenom stanju;
 • sustav povremenog nadzora, mjerenja i izvješćivanja o zdravstvenom stanju i sigurnosti na radu koji uključuje ciljeve i program poboljšanja;
 • obavljanje opasnih poslova samo u skladu s uputama i pod nadzorom odgovornih osoba;
 • neprestano usklađivanje Izjave o sigurnosti sa zakonskim promjenama i promjenama radnih procesa;
 • neprestani trening i podizanje svijesti svih zaposlenika i vanjskih partnera o važnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu;
 • praćenje zakona, tehničkih smjernica i drugih propisa na svim područjima koja su povezana sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu te njihovo uvođenje u praksu na vrijeme i na odgovarajući način;
 • suradnja i upoznavanje zaposlenika, dobavljača, kupaca, ustanova i svih zainteresiranih o aktivnostima Krke na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Krka se 2008. godine pridružila Europskoj kampanji procjene rizika na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu pod nazivom “Zdravo radno okruženje – dobro za Vas, dobro za posao”. Zbog naše aktivne suradnje dobili smo status službenog partnera kampanje pri EU-OSHA.