Zaštita okoliša

Zaštita okoliša iznimno je važna u svim područjima našeg djelovanja. Poštujući načela neprestanog i uravnoteženog razvoja, Krka poštuje obveze smanjenja zagađenja na najmanju moguću mjeru.

Također poštujemo globalne razvojne inicijative iskorištavanja prirodnih izvora, uvođenja čišćih tehnologija i smanjenja našega utjecaja na okoliš. Bez ikakve sumnje, naša je poslovna učinkovitost također rezultat našeg pristupa okolišu, lokalnoj i široj zajednici, zbog čega je prijeko potrebno staviti ovo pitanje u središte naše kratkoročne i dugoročne politike. Odgovorno upravljanje okolišem dio je Krkinih strateških usmjerenja do 2012. godine.

Više o tome...