Poboljšanje stanja okoliša

Politika zaštite okoliša, provođenje programa zaštite okoliša, pozitivan odnos rukovodstva Društva i svih zaposlenih prema razvoju u skladu s prirodom odražavaju se u stalnom smanjenju emisija u okoliš i racionalnoj potrošnji prirodnih izvora. Cjelovitim pristupom zaštiti okoliša, unatoč intenzivnom rastu proizvodnje, poboljšali smo stanje okoliša.

Ulaganje u zaštitu okoliša

U posljednjih pet godina u zaštitu okoliša (tekući troškovi i ulaganja) uložili smo više od 25 milijuna EUR-a. Visina ulaganja u pojedinoj godini ovisi o opsegu projekata na području zaštite okoliša. Godine 2008. tekući su troškovi zaštite okoliša iznosili 3.863.000 EUR-a, što predstavlja 26-postotno povećanje, a visina ulaganja iznosila je 1.748.000 EUR-a.