Zapisnici o obradi osobnih podataka

Krka je identificirala sve sustave pohrane koji sadrže osobne podatke pojedinaca.

Opis pojedinačnog sustava pohrane za osobne podatke (tj. zapisnik o obradi osobnih podataka) uključuje sljedeće:

 • Pravni temelj za obradu osobnih podataka,
 • Kategoriju pojedinca na koje se odnose osobni podaci,
 • Kategoriju osobnih podataka u sustavu pohrane,
 • Svrhu obrade,
 • Razdoblje pohrane osobnih podataka,
 • Primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane,
 • Ukoliko su osobni podaci preneseni trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji, naznaku gdje i kome se prenose te pravnu osnovu za takav prijenos,
 • Opći opis zaštite osobnih podataka:
  - Fizičke baze podataka i prostorije koje sadrže osobne podatke iz zbirke,
  - Prijenos osobnih podataka između sustava pohrane (sučelja)
  - Osobe ovlaštene za sustave pohrane i osobe s korisničkim pravima za radna mjesta koja imaju pristup podacima,
  - Centralna jedinica za obradu osobnih podataka
  - Zapisi o prijenosu
  - Opis tehničkih i organizacijskih mjera predostrožnosti.