Kvaliteta

Krkina je strategija osiguranje kvalitete proizvoda i usluga te neprestano poboljšavanje ključnih postupaka. Sustavnim pristupom želimo nadići zahtjeve kupaca i postići zadane poslovne ciljeve.

Kvaliteta

Integrirani sustav upravljanja (ISU)

Krkina je strategija od samih početaka svoga djelovanja bila proizvodnja kvalitetnih, učinkovitih i sigurnih farmaceutskih proizvoda. Zato koristimo najnovije metode i dobru farmaceutsku proizvodnu praksu koja se tijekom godina, sukladno razvoju discipline, nadopunjuje i poboljšava. Krka je već 1974. godine uspješno tražila i prošla inspekciju koju je provela američka Uprava za hranu i lijekove. Kako bismo uvijek bili ispred neprestano rastućih zahtjeva dobre proizvodne prakse (GMP, od engl. good manufacturing practice) i drugih standarda (GxP), Krka je unaprijedila svoj sustav upravljanja koji je tako izrastao u ISU. U Integrirani sustav upravljanja (ISU) postupno su uključeni (godina uz sustav upravljanja godina je dobivanja certifikata): 1996. – ISO 9001, 2000. – Responsible Care (RC), 2001. – ISO 14001, 2004. – HACCP, 2005. – OHSAS 18001 i 2007. – ISO 27001. Izvrsno djelovanje ISU-a podupire centralizirani sustav upravljanja dokumentima koji je Krka uspostavila 1993. godine i koje se neprestano poboljšava. Vjerodostojnost svakog sustava i ISU-a kao cjeline potvrđena je certifikatima dobivenim od neovisnih vanjskih agencija. Ovim pristupom neprestano povećavamo povjerenje svojih partnera u naše sustave i proizvode.

Neprestana poboljšanja koja diktiraju standardi i smjernice te PDCA (Plan-planiraj, Do- napravi, Check-provjeri, Act- djeluj) pristup s jedne strane i Krkina predanost ovim standardima s druge strane pokretačke su sile našeg napredovanja i neprestanog poboljšanja kvalitete na svim područjima našega djelovanja. Sustav upravljanja pokriva svaki korak od zahtjeva kupaca preko marketinga, istraživanja i razvoja, opskrbe proizvodima i njihove prodaje do provjere zadovoljstva kupaca.

Sustav kvalitete

GMP (GMP od engl. good management practice) prvi je sustav upravljanja kvalitetom primijenjen u Krki. Na njemu se temelje svi ostali sustavi upravljanja. On je zakonski obvezujući te bez ispunjenja njegovih zahtjeva proizvodnja i prodaja nisu mogući.

Djelovanje sustava osiguranja kvalitete provjeravamo unutar i izvan Krke. To znači da povremeno provjeravamo i sustav kvalitete naših dobavljača i partnera. Sustav upravljanja kvalitetom nadziremo i unutarnjim provjerama koje provodi iskusni tim kontrolora.

Usklađenost Krkina sustava kvalitete sa standardima provjeravaju i potvrđuju vanjski organi (inspekcije domaćih i inozemnih regulatornih tijela, ocjene akreditacijskih agencija i Krkinih partnera).

Djelovanje svih najvažnijih sustava kvalitete povremeno ocjenjuju Odbor za kvalitetu i Uprava kompanije koji zajednički predlažu strateške smjernice primjene Krkine razvojne strategije.

Poslovna izvrsnost

Jedan od naših ključnih ciljeva jest postizanje izvrsnosti na svakom području djelovanja zbog čega ISU nadograđujemo poštujući načela EFQM modela izvrsnosti što ga je izradila European Foundation for Quality Management.