Strategija

Strategija grupe Krka osnova je našeg razvoja

Naša strategija razvoja sastavljena je za petogodišnje razdoblje i ažurira se svake dvije godine kako bi ju prilagodili stalno promjenjivim uvjetima poslovanja.

Glavni strateški ciljevi do 2026. godine

  • Postići prosječan godišnji rast prodaje od najmanje 5% u pogledu volumena/vrijednosti te iznadprosječan rast prodaje u odnosu na tržišnu dinamiku te ostati ili se svrstati među vodeće proizvođače brendiranih generičkih  farmaceutskih proizvoda na pojedinačnim tržištima i odabranim terapijskim skupinama.
  • Ojačati i optimizirati vertikalno integriran model poslovanja, koji se dokazao kao učinkovita strateška smjernica i komparativna prednost, te osigurati visoke standarde kvalitete, sigurnosti i djelotvornosti proizvoda.
  • Zadržati fokus na dugoročnoj profitabilnosti proizvoda, od razvoja i proizvodnje do marketinga i prodaje, uključujući sve druge funkcije unutar Krka grupe, te postići prosječnu EBITDA maržu od najmanje 25%.
  • Osigurati da novi proizvodi i vertikalno integrirani proizvodi čine najveći mogući udio u ukupnoj prodaji, uz već postojeću liniju proizvoda, također poznato i kao „zlatni standard“. Ući u područja novih terapijskih skupina i specijalnosti kao inovativna generička tvrtka te razvijati složene proizvode, uključujući biološki slične lijekove.
  • Uz organski rast, osigurati i rast u sklopu dugoročnih poslovnih partnerstava i ciljanih akvizicija. Primaran je cilj povećati prodaju dodavanjem tržišta i proizvoda.
  • Izdvajati 10% prihoda za istraživanje i razvoj te približno izračunatu svotu deprecijacije i amortizacije za investicije, tj. prosječno 110 milijuna eura godišnje.
  • Voditi stabilnu politiku dividendi, a prilikom određivanja udjela u neto-dobiti za godišnje isplate dividendi uzimati u obzir potrebe Grupe za financiranje investicija i akvizicija te dodijeliti najmanje 50% neto-dobiti većinskih dioničara za dividende.
  • Unaprijediti kulturu održivosti Krka grupe, uzeti u obzir njezine aspekte u korporativnom upravljanju i poslovnom odlučivanju te održavati ekonomsku, društvenu i ekološku odgovornost u svim okruženjima u kojima djelujemo. Objaviti teme održivosti u skladu sa standardima Globalne inicijative za izvještavanje (GRI) 2022. godine te postići ESG ocjenu 2023. godine.
  • Iskorištavati mogućnosti digitalizacije u svim fazama poslovanja.
  • Održati nezavisnost.