Zašto raditi u Krki

Naša poslovna uspješnost temelji se na predanosti, znanju i kreativnosti naših djelatnika. Predani smo zapošljavanju, motiviranju i zadržavanju odanih i proaktivnih djelatnika te stvaranju međunarodne korporativne kulture.

Uspješna smo tvrtka i želimo biti među najboljima, zbog toga moramo uvijek biti korak ispred drugih. Znanje, radišnost i inovativnost sigurno će nas uvijek dovesti do cilja, kao i do još boljih rezultata.

Znamo da je u poslovnom okruženju, u kojemu je jedino promjena stalna, ljudski kapital postao glavni izvor kompetitivne prednosti. Ulažemo u znanje i stručni razvoj djelatnika, to je razlog što smo među najboljima na svom području rada i možemo se suočiti s izazovima koje pred pojedince ili pred cijelu tvrtku stavlja globalna konkurencija.

Uspostavljamo i njegujemo radno okruženje koje stremi stalnom poboljšanju. Djelatnike potičemo k davanju korisnih prijedloga za poboljšanje, čime ih potičemo da razmišljaju o boljem i učinkovitijem radu. Redovnu informiranost djelatnika provodimo putem internih publikacija »Bilten« te putem intraneta pod nazivom Krkanet.

U Krki ne zaboravljamo na kvalitetne međuljudske odnose. Možemo se pohvaliti dobrom organizacijskom klimom, koja omogućava stvaralački rad te postizanje ambicioznih ciljeva i radi toga ju sistematično mjerimo već niz godina.

Društveno smo odgovorno poduzeće, zauzimamo se za uravnotežen razvoj, posebnu pozornost usmjeravamo prema čuvanju okoliša.