Prava ispitanika

OVLAŠTENA OSOBA

Krka je imenovala službenika za zaštitu podataka, koji je zadužen za zaštitu osobnih podataka. Uz ostale zadatke definirane Općom uredbom o zaštiti podataka, jedan od ključnih zadataka službenika za zaštitu podataka jest utvrditi i implementirati posebne postupke te kontrolirati sve postupke koje Krka implementira kako bi ostvarila prava ispitanika.

Podaci za kontakt
Krka, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Andreja Korinšek

E-mail dataprotection.officer@krka.biz

PRAVA ISPITANIKA

Možete podnijeti zahtjev (za pristup, ispravak, brisanje ili povlačenje osobne suglasnosti, ograničenje obrade i prigovor na obradu) osobno ili u dokumentu s ovjerom javnog bilježnika ili administrativne jedinice, koji služi kao dokaz da prava osoba ostvaruje svoje pravo. Zaštita osobnih podataka od neovlaštenog konzultiranja i osiguravanje točnosti osobnih podataka među glavnim su ciljevima Opće uredbe o zaštiti podataka, stoga ispitanici moraju prihvatiti Krkin zahtjev za identifikaciju. U suprotnome bi svatko mogao zatražiti kopiju ili ispravak bilo čijih osobnih podataka, a to bi moglo dovesti do neovlaštenog otkrivanja ili uporabe netočnih osobnih podataka.

U slučajevima kada ispitanici daju suglasnost nakon zahtjeva elektroničkim putem, bit će moguće povlačenje takve suglasnosti, a identitet takvih ispitanika bit će provjeren putem potvrde elektroničkom poštom.

Pregledat ćemo svaki zahtjev koji ispitanici podnesu te provesti odgovarajuće postupke ili obavijestiti ispitanike da to nije moguće i navesti razlog zašto.

Zahtjev pošaljite na navedenu adresu.

Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu.