Kodeks ponašanja krovni je dokument za korporativnu usklađenost društva Krka, d. d., Novo Mesto.

Kodeks ponašanja definira načela i pravila etičnog ponašanja, dobre poslovne prakse i standarde ponašanja, koji su obvezujući za sve zaposlenike društva Krka, d. d., Novo Mesto i njegovih podružnica. Služi kao vodič i okvir za očekivano, odgovorno i etično ponašanje tijekom izvršavanja posla, pri čemu naše ponašanje i poslovne operacije moraju uvijek biti usklađene s propisima, javnim preporukama, standardima, politikama i internim pravilima tvrtke te s dobrom poslovnom praksom.

Od svojih dobavljača i drugih poslovnih partnera Krke i njezinih podružnica očekujemo da se upoznaju s Kodeksom i da ga se pridržavaju kada sklapaju posao s Krkom.

Krkin_kodeks_ponasanja

Službenik za usklađenost poslovanja odgovoran je za kontinuirano procjenjivanje rizika korporativne usklađenosti i koordinaciju poslovnih procesa.

SLUŽBENIK ZA USKLAĐENOST POSLOVANJA

Istražite više

Multiparty banner 1

KVALITETA

Predani smo kvaliteti jer je ona bitan dio svega što radimo.

Više

PROIZVODI

Omogućujemo sigurno i učinkovito liječenje visokokvalitetnim lijekovima.

Više

OKOLINA

Koristimo svoje znanje da bismo oblikovali zdravu okolinu.

Više